Pink Zebra Jasper & RG Hematite Stretch Bracelet B153-RG

Pink Zebra Jasper & RG Hematite Stretch Bracelet